Avansel
empresa de selecció de personal a Sabadell

Som una consultora on treballem posant el focus d’atenció en la gestió de persones i en la selecció de personal a través d’avaluar la formació, l’experiència i la motivació del candidat/a per al lloc que oferiu.

La selecció de personal és un procés que realitza una empresa (mitjançant el seu departament de Recursos Humans o a través d’una consultora com nosaltres) per incorporar una persona a la seva organització. És molt important dedicar-li el temps adequat i ser objectius en valorar totes les persones que participen en el procés de selecció.

Com ho fem?

CONEIXEMENT DE L’EMPRESA I EL LLOC A COBRIR

Aprofundim en el coneixement de l’empresa i les funcions del lloc a cobrir. Realitzarem una trucada de vídeo per posar-nos cara i parlar sobre la vostra història i les funcions que realitzarà la persona per poder fer una descripció del lloc i perfil o perfils a buscar.

PROCÉS DE SELECCIÓ (OFERTA, CRIBA I ENTREVISTES)

Definirem el perfil analitzant les funcions i condicions del lloc. Farem difusió de l’oferta a través de portals d’ocupació (InfoJobs, LinkedIn, Indeed… fins a un total de 16), la nostra web i base de dades pròpia per posteriorment realitzar el filtre i selecció de perfils per valorar i entrevistar, per seleccionar 3-4 finalistes i presentar-los a l’empresa en un termini de 15-20 dies i posterior entrevista amb l’empresa.

SEGUIMENT I INTEGRACIÓ DE LA PERSONA A L’EMPRESA

No acabem amb la selecció, t’ajudem a planificar la integració de la persona, el seu onboarding a la teva empresa i fem un seguiment i avaluació a posteriori.

Però sobretot us aportem coneixement, sinceritat i objectivitat en la selecció.

Demanar pressupost

He llegit i accepto la política de privacitat d Avansel.

Informació sobre la PROTECCIÓ DE DADES
Avansel Selección - Empresa consultora de Selección de Personal y Recursos Humanos RRHH

Què ens diferencia?

Som consultors amb experiència a Sabadell

Oferint servei a la zona com, per exemple, a Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Girona, Lleida, Tarragona, Badalona, Cerdanyola, Rubí, Martorell, Cornellà, Terrassa, Manresa, Granollers, Mataró… però treballant alhora a la resta de Catalunya i Espanya, el que ens dóna una visió global del mercat, sectors i dels llocs de treball que ens ajuda a assessorar-vos.

Oferim un servei professional que us ajuda allà on no podeu arribar:

  • Manca de temps.
  • El procés ha de ser confidencial.
  • La selecció és en una altra ciutat o país.
  • No teniu les eines i mitjans de difusió necessaris.
  • El perfil a buscar és un lloc de treball nou o encara no està totalment definit.

Ofertes de treball a la zona

Equipo - Avansel Consultora de RRHH y Selección de personal para empresas

¿Buscas empleo?

Accede a todas las ofertas de empleo que tenemos

Equipo - Avansel Consultora de RRHH y Selección de personal para empresas

Selección de personal completo

Damos un servicio integral de selección de personal, desde el estudio de la oferta, asesoramiento sobre el puesto y perfil, realización de entrevistas hasta la presentación de finalistas. Un servicio completo y cómodo para todo tipo de empresas.

Equipo - Avansel Consultora de RRHH y Selección de personal para empresas

Publicación y Filtro / Criba de CV

¿No quieres pagar un proceso de selección completo? ¿Es un puesto temporal? Con este nuevo servicio gestionamos la oferta y los CV de candidatos para ti, sin olvidar el asesoramiento profesional sobre el puesto y perfil a buscar.

Equipo - Avansel Consultora de RRHH y Selección de personal para empresas

Evaluaciones de desempeño

Las evaluaciones juegan un papel crucial en la toma de decisiones relacionadas con ascensos, bonificaciones y desarrollo de carreras dentro de la empresa. La idea es tener una visión completa y objetiva de cómo tu equipo desempeña su trabajo.

equipo_avansel

Transformación TEAL

Conoce y da el paso a un nuevo modelo organizacional basado en la autogestión, plenitud y objetivo evolutivo. Una transformación tanto personal como líder que eres como también de tu equipo y vuestra cultura empresarial.

Equipo - Avansel Consultora de RRHH y Selección de personal para empresas

Análisis interno de personal

Te damos una foto real de cómo están las personas en tu empresa y te damos medidas para mejorar de cara a futuro.